Zapisy

Zapisów do grup można dokonać telefonicznie

697358582 – Ewa

663344935 – Adam

lub też najlepiej bezpośrednio przed zajęciami na recepcji Studia 2 Piętro.